ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Hotel Reliance

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 500 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 550 ಯಿಂದ

2 ಸಭಾಂಗಣ|2 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 200, 200 ಪಿಪಿಎಲ್

1 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು|1 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು 200 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 6542 25 5 086

Naya More, Lakda Khanda, Bokaro Steel City, Jharkhand 827001, India
+91 6542 255 086
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ