ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Hotel Casablanca

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 400 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 600 ಯಿಂದ

1 ಸಭಾಂಗಣ|1 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 100 ಪಿಪಿಎಲ್

1 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು|1 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು 200 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 94311 2 7111

Bypass Road, Chas, Bansidih Colony, Bokaro Steel City, Jharkhand 827013, India
+91 94311 27111
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ