ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Veena Regency

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 650 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 750 ಯಿಂದ

2 ಸಭಾಂಗಣ|2 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 50, 1000 ಪಿಪಿಎಲ್

2 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು|2 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು 50, 100 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 97714 7 5412

Solagidih Talab, Jodhadih Mod, Bhawani Pur Site, Chas, Jharkhand 827013, India
+91 97714 75412
https://www.facebook.com/veenaregencybokaro/
http://www.veenaregency.co.in/
info.veenaregency@gmail.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ