બોકારો માં લગ્નના સ્થળો

0

He-18, City Center, Sector 4, Sector 4, Bokaro Steel City, Jharkhand 827004, India, Bokaro

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Mahatma Ghandhi Marg, Marafari, Bokaro Steel City, Jharkhand 827001, India, Bokaro

ભોજનનો પ્રકાર: Italian, South Indian, Mexican

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

વધુ -10 બતાવો